Om Alignment

gustav

Gustav S. Bjørke

Manuellterapeut
Spesialist i manuellterapi

gustav

Joakim Særheim

Manuellterapeut

gustav

Magnus Håmsø

Manuellterapeut

Hva er annerledes med Alignment?
Et kurstilbud med en helhetlig tankegang I møte med en stadig voksende andel av sammensatte lidelser innenfor feltet muskelskjelettplager, utfordres helsevesenet til en større forståelse av mekanismene bak disse lidelsene og også hvordan de kan utfordres på en best mulig måte.

Alignment ønsker å være en aktør som kan levere oppdatert kunnskap og erfaring til manuellterapeuter/fysioterapeuter med ønske om å skape refleksjon over egen praksis.

Målsetningen er å gi pasienten det best mulige tilbud samtidig som terapeuten ivaretar seg selv.

Tradisjonelt har det vært lagt mest vekt på å behandle sluttproduktet innenfor muskelskjelettområdet. Det kan være myalgier, leddlåsninger, tendinopatier, bursitter og nerveirritasjoner, for å nevne noen typiske eksempler. «Motor control»-tilnærmingen setter fokus på årsaken til at disse plagene oppstår.

Utgangspunktet er at ved gunstige biomekaniske belastningslinjer gjennom balansert muskelbruk, vil slike patologiske sluttprodukter forebygges. Ved muskulær imbalanse oppstår ugunstige belastningslinjer, og vev blir skadelidende.

«Motorkontroll» tar utgangspunkt i gode kunnskaper i normal anatomi og god forståelse av biomekanikk. Ved en god forståelse av normal bevegelse, er det lettere å finne avvik fra denne, og gjøre tiltak for å gjenopprette normal bevegelse. Dermed vil det kunne benyttes som et forebyggende tiltak, men like mye som et behandlingstiltak for å snu en negativ utvikling.

Sentralt innenfor feltet er en subgruppering av uspesifikke plager, der tilstanden klassifiseres i typiske mønster. Behandlingstiltakene tar så utgangspunkt i disse mønstrene.

Tiltakene består i spesifikke øvelser, som pasienten utfører hjemme uten utstyr. På den måten overlates mye av ansvaret til egen fremgang til pasienten, noe som fører til lavere behandlingsfrekvens og at et større ansvar for egen bedring overføres til pasienten.

Shirley Sahrmann er en pionér innenfor «motorkontroll»-feltet. Hun har utarbeidet undersøkelse og tiltak for de fleste anatomiske områder, som for eksempel cervical, skulder, lumbal og hofte. Peter O´Sullivan har tatt dette videre innenfor lumbal, og han leder nå forskning som er den mest lovende innenfor behandling av langvarige lumbale plager.

Kursene i «motorkontroll» har som målsetning å gi forståelse av normal biomekanikk, og å finne avvik fra denne gjennom typiske mønstre. Ut fra disse mønstrene gis det konkrete tiltak for de forskjellige mønstrene. Målsetningen er å gi terapeutene et verktøy som er aktivt, forskningsbasert og effektivt.