gustav

Gustav S. Bjørke
Aktuelt
Manuellterapeut i privat praksis ved Hans & Olaf Fysioterapi, Oslo
Praksisveileder for studenter med utenlandsk MT-utdanning
Underviser i «Smerte i et klinisk perspektiv» ved fysioterapiutdanningen i Oslo (HiO)
Underviser i «Fear Avoidance»-prosjekt på samme sted
Medarbeider i forskningsprosjektet «Muskelskjelettplager i primærhelsetjenesten»
Kursholder innen «motor control» og psykososiale temaer med relevans til muskelskjelettfeltet

Utdanning
Fysioterapiutdanning i Oslo ( 1979-1981)
Eksamen i Manuellterapi (1987)
Spesialist i Manuellterapi (1994)
Innføringskurs i Kognitiv Terapi (2000-2001)
Utdanning i faglig veiledning, Diakonhjemmet Høgskole (2005-2006)
Gjennomført kursrekker innen Kinetic Control og «motor control» med Shirley Sahrmann og Peter O’ Sullivan

Arbeidserfaring
Turnustjeneste, Sunnaas sykehus, Nesodden (1982)
Privat praksis Hans & Olaf Fysioterapi, Oslo (1983-)
Privat praksis Bakketun Fysioterapi, Spydeberg ( 50%, 1987-1998)
Privat praksis Fysioforum (50%, 1998-2009)
Veileder for faglig veiledning i grupper, Hjemmebasert omsorg, Spydeberg kommune (2007-2008)